MTF PROKON

Üretim, proje ve montaj alanlarında 1998 yılında başlayan tecrübe birikimlerimiz projelerimizde ki kalite politikamız ve üstlenmiş olduğumuz işlerde zaman ile olan yarışta gerek iş güvenliği gerek rekabet piyasası olarak müşteri memnuniyetini esas alan ve siz çözüm ortaklarımıza ‘’Daima Daha Kaliteli Olmak’’ hedefi ve düşüncesi ile grup firmamız olan "MTF PROKON" unvanı ile bugünkü yapısına kavuşmuştur.

Faaliyet gösterdiği tüm ürünlerle ilgili, projelendirmeden ithalata imalattan montaja kadar hizmet veren MTF PROKON ®, Ankara ASO2 OSB de bulunan Fabrikası, genç dinamik teknik kadrosu ve günümüz üretim teknikleri ile kaliteli malzemeyi kaliteli hizmet ile bir arada sunmaktadır.

Misyonumuz

MTF PROKON Ailesi olarak; faaliyetlerimizin her aşamasında ekip çalışması içinde, bilgiyi paylaşarak, işimizi ve süreçlerimizi sürekli geliştirerek ortaklarımıza, topluma ve üreticilere katma değer yaratmak ana prensibimizdir.

 Vizyonumuz

MTF PROKON ve Grup firmalarımızı da içinde bulunduran temel düşüncemiz ve vizyonumuz faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda sektör lideri firmalar arasında yer almaktır.

MTF PROKON KALİTE POLİTİKASI ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Dünya nüfusu her geçen yıl artmakta ancak dünyamızın yüzölçümü değişmemektedir. İçinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli başarılarından biri; yaşlı gezegenimizin doğal kaynaklarının korunması, bugünkü ve gelecekteki tüm kuşaklar için sürdürülebilir temiz çevre ve güvenli yarınlara ulaşımın sağlanmasının garanti alına alınması olacaktır. Artı Tasarım AŞ; doğaya ve insan sağlığına zarar vermeyen ürün kullanımı konularında üzerine düşen görevin bilincinde hareket eden politikaları ile; sağlıklı ve güvenli sanayii ve üretimde, ülkemiz inşaat sektörünün çözüm ortağıdır.

Ürün geliştirme sürecinden başlayarak, faaliyetlerimizin her aşamasında Şirketimizin temel amaçları aşağıdaki gibidir:

-inşaat ve sanayii sektörünün ve müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni ve yaratıcı çözümler sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak,

-Ürün ve hizmet kalitemizle müşteri ihtiyaçları doğrultusunda tercih edilir, dinamik bir şirket olmak,

-Ürün portföyümüzde, yeni, teknolojik, doğa ve insan güvenliğine uygun, çevre dostu ürünlere yer vermek,

-Üretim sürecinde, ürün atıklarına önleyici tedbirleri almak, 

-Çevre konusundaki tüm yasal şartları karşılayarak, çevreyi korumak,

-Çevrenin ve insan sağlığı ile can ve mal güvenliğinin korunması hedeflerini kapsayan Üçlü Sorumluluk kapsamındaki taahhütlerimizi yerine getirmek,

-Herhangi bir acil durum ve kaza için önleyici tedbirleri almak,

-Tüm süreçlerde her türlü kaynak tüketimini optimize ederek sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak,

-Tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar birlikte çalıştığımız herkesle çevrenin korunması konusunda iş birliği yapmak,